HPA極緻美學∣台中∣高雄∣無息分期∣美甲教學課程/霧眉教學推薦月付2209∣美睫教學月付2584課程∣美甲全科班月付3240∣終身復訓∣紋繡全科班∣無痛粉刺教學∣台中高雄開課∣spa美體證照班∣美甲全科班贈材料∣除毛班保證學會考照班-紋繡教學/美甲教學/美睫教學/無痛清粉刺教學

天羽皇后睫毛D捲/0.10

ISBN:161011024603


庫 存:充足


貨號:H606    蠶絲蛋白
捲度D捲   粗度0.10
排數:16排      
顏色:  ●黑
尺寸:  8mm    9mm    10mm  11mm   12mm   13mm    
 

睫毛的材質均為蠶絲纖維,絕非動物毛髮採集